2 3 4 5

Garantili Alışveriş

GARANTİLİ ALIŞVERİŞ

HER ŞEYDEN önce, aldığınız ürünün garanti belgesi olmasına dikkat edin. Garanti kapsamına girmesi gereken ürünleri, bu belge olmadan almayın. Peki, garanti belgesiyle ilgili bildiklerimizi gözden geçirelim mi?
GARANTİ BELGESİ NEDİR?
Ürünü üreten üretici veya ithalatçının, sattığı mal için düzenlediği belgedir. Satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren garanti belgesinde şu hususlar yer alır: Üründe meydana gelebilecek arızalar en az iki yıl süreyle veya özelliğine göre belirlenen süre içerisinde garanti kapsamına alınmıştır; ürün ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilebilir, tamir edilebilir, bedeli iade edilebilir veya bedel indirimi taahhüt edilir.
Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin düzenlenerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir.
Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenir; ancak süre, bir yıldan az olamaz.
GARANTİ BELGESİ NELERİ KAPSAR?
Üretici veya ithalatçı firma, satışa sunduğu mallar için verdiği garanti belgesini Sanayi ve Ticaret Bakanlığına onaylatmak zorundadır. Demek ki aldığınız ürünün garanti belgesinde bakanlık onayı, olmazsa olmaz koşuldur. İster üreticinin kendisinden ister bayiden veya büyük bir marketten alın, garanti belgesinin, satıcı tarafından kaşelenerek imzalanmasına dikkat edin.

Garanti süresi içinde meydana gelen arızaların ücretiz giderilmesi (parça değişimi dâhil) zorunludur. Garanti süresi içinde aynı arıza, iki defadan fazla olursa veya değişik sebeplerle olmak üzere ürün dört defadan fazla arızalanırsa, ürünün aynı kalitede yeni bir ürün ile değiştirilmesini isteme hakkınız vardır.
Satıcı; ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması halinde “işçilik masrafı”, “değiştirilen parça bedeli" ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edemez, ürünün ücretsiz olarak tamiri ile yükümlüdür. Ürünün tamiri sırasında geçen süre de garanti süresine eklenir.
Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre ürünün arızalı olduğunun satıcıya bildirildiği tarihten itibaren başlar. Arıza, 15 iş günü içerisinde giderilemezse, satıcı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Tüketici, tamir için gereken azami sürenin aşılması halinde, malın ücretsiz değiştirilmesini veya bedel iadesini talep edebilir.


UNUTMAYIN, TÜKETİCİ OLARAK HAKLARINIZIN FARKINDA OLURSANIZ, HEM KENDİNİZİ KORUMUŞ OLURSUNUZ HEM DE TOPLUMSAL OLARAK PİYASA STANDARDININ YÜKSELMESİNE KATKIDA BULUNURSUNUZ.

SORUNYOK AVM © 2017
Altyapı: OpenCart-TR
Cufon.now();